* Doel en Missie *

De Haak-In was een bewustzijnscentrum
waarop een creatieve manier
hergebruik gekoppeld werd
aan sociale doelen. Voor de
buurtbewoners was het doel dat men elkaar
ontmoet, indien nodig al doende beter
Nederlands leert spreken en men zich
bewust wordt van hergebruik.

-------------------------------------

Initiatiefneemster Corrie van Huisstede:

“ Als activiteitenbegeleidster heb ik altijd allerlei

groepen creatieve activiteiten aangeboden en hield ik

mij bezig met het begeleiden en coördineren hiervan.

Het opzetten van de Haak-In is een logisch gevolg

van mijn ervaringen; een vorm waarin mijn expertise

en passie samenkomt."
-----------------------------------

 

* Kunstproject *

Haak-In

Corrie van Huisstede

2010-2024

haakin2010@gmail.com

Missie

"Als je de wereld wilt verbeteren, moet je zelf ergens beginnen en
anderen daarbij inspireren."

Corrie van Huisstede

Haiku

"Handige handen maken van plastic tasjes heftige hoedjes"

Tonny Hollanders

Volg de Haak-In

Facebook:
- Haak-In

 2024 - Corrie van Huisstede